Tại các Hội nghị, các nhà Lãnh đạo ASEAN và Đối tác đã thực hiện kiểm điểm việc triển khai các Kế hoạch Hành động và cam kết trong thời gian qua và thông qua các định hướng lớn nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ nhiều mặt trong giai đoạn tới. Các Hội nghị nhấn mạnh cần thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa ASEAN và các bên đối tác trong những vấn đề phục vụ trực tiếp cho nhu cầu và lợi ích của người dân trong khu vực, đặc biệt các lĩnh vực về kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối, giáo dục, đào tạo, ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống đang nổi lên…